Det är inte bara på sommaren som de ledansvariga måste ut och röja efter lederna.

Blötsnö kan göra även den bredaste och välröjda led oframkomlig.

Det är ett blött och tungt arbete att rensa upp…