VSSK Drogpolicy

Föreningen tar helt avstånd mot alkohol och andra droger.

Vid våra möten och utflykter serveras inte alkoholhaltiga drycker.

Vid all körning får det inte förekomma alkohol eller andra droger, helt i enlighet med gällande lagstiftning.

Vid alla träffar och sammankomster där andra skoterklubbar gästar oss serveras ingen alkohol eller andra droger.

Föreningen ska också uppmuntra ungdomar att avstå från alkohol och andra droger.

Vid förarbevisutbildningar avsätts ca två lektionstimmar, där man tar upp alkohol och drogers inverkan på människan.

Avsteg från dessa regler anmäls till styrelsen, som har att avgöra eventuella åtgärder.

 

Styrelsen, Vännäs Snöskoter Klubb