Ordförande          Mikael Eriksson   Vännäs      070-3338846

Kassör                 Roger Fagerdal    Vännäs      070-6114128

Sekreterare         Vakant

Ledamot              Sven Fastevik      Östergård   0935-32041

Ledamot              Hans Jonsson       Vännäs      070-3180026

Ledamot              Niklas Johansson  Vännäs      0935-12290

Ledamot              Rickard Vikström   Vännäs      070-5781577

Ledamot              Peter Albinsson     Vännäs      070-2467939

Suppleant           Gustav Schill          Mjösjö       073-8012851

Suppleant           Roland Jonsson     Degermyr   070-2654216