Ordförande

Mikael Eriksson

Vännäs

070 – 333 88 46

Kassör

Roger Fagerdal

Vännäs

070 – 611 41 28

Sekreterare

Vakant

 

 

Ledamot

Fredrik Viltpil

Vännäs

070 – 309 85 50

Ledamot

Hans Jonsson

Vännäs

070 – 318 00 26

Ledamot

Niklas Johansson

Vännäs

0935 – 122 90

Ledamot

Rickard Vikström

Vännäs

070 – 578 15 77

Ledamot

Mattias Eriksson

Vännäs

073 – 028 00 51

Ledamot

Oskar Eriksson

Vännäs

 

Suppleant

Roland Jonsson

Degermyr

070 – 265 42 16