Ordförande

Mattias Eriksson

Vännäs

073 – 028 00 51

Kassör

Vakant

Vännäs

Ledamot

Kim Jakobsson

Vännäs

070 – 193 73 00

Ledamot

Jonathan Pedersen

Vännäs

073 – 081 00 25

Ledamot

Jimmie Bergmark

Vännäs

070 – 646 81 81

Ledamot

Oskar Eriksson

Vännäs

076 – 315 30 66

Suppleant

Roland Jonsson 

Degermyr

070 – 265 42 16

Suppleant 

Fredrik Viltpil 

Vännäs 

070 – 309 85 50 

Revisor 

Kristina Linder 

Vännäs 

 

Revisorsuppleant 

Bernt Carlbom

Vännäs

070 – 222 85 61

Valberedning

Vakant

 

 

Valberedning

Vakant