De ledansvariga samlades för att gemensamt åka genom delar av ledsystemet med diverse sladdar för att bättra på ledstandarden.

Tyvärr var föret sånt att det knappt märktes att vi for fram med 3 st kombisladdar och 4 st nätsladdar.