Ledändringar

Viktig information om ändrade leder, förbudsområden mm

Nilsland ( Tväråbäck mot Orrböle och Harrsele )
I år följer vi vägen på södra sidan om järnvägen, förbi gårdarna. OBS , ta det lugnt eftersom det är många hästar på området.

Nilsland ny
Gamla ledsträckningen förbi gårdarna är struken med rött. Nya sträckningen markerad med gult.

Visa hänsyn och ta det lugnt förbi gårdarna, samt vid passering av hästar.

Sköter vi inte detta bra så tvingas vi stänga leden.
 

 

 

 

 

 

Västerås-Pengsjö:

På grund av att några var ute och körde över nyplanterad skog förra året så tvingas vi nu stänga den fina nyöppnade leden från Västerås via stenbrottet upp mot pengsjö.
Det är rent skrämmande att vissa inte fattar vilka konsekvenser deras tankelösa körning får för andra. De ledansvariga för sträckan hade lagt ner flera dagars arbete på den nya sträckningen, nu till ingen nytta.
Nu tvingas vi istället återgå till den gamla ledsträckningen över stenar och stubbar.

Skiss över området , med den avstängda delen övermålad med rött i den blå cirkeln:

Förbudsområde Vänligen respektera förbudsområdet
 

                                                                           

 

 

 

 

 

 

Kronberget, Lägerområdet: Nydragning av leden över kronberget i Vännäs !

Vi får en sista chans att visa att skoteråkare kan ta ansvar och visa hänsyn. Mikael, som är ledansvarig för sträckan har efter förhandlingar med markägare och skidklubben lyckats få till en lösning som kan bli permanent OM ALLA SKÖTER SIG !!!

Skoterlederna är mycket väl uppmärkta och lätta att följa och all körning utanför markerad led kommer direkt att leda till polisanmälan !!!

Anledningen till det hela är att några oansvariga skoteråkare upprepade gånger kört över ny skogsplantering, trots skyltning och avspärrningar. Markägarna vill dessutom inte ha körning på åkermarken utanför markerad led, detta måste respekteras av alla !

Det vore väldigt trist om vi skulle tappa möjligheten att köra skoter från lägerområdet.

Nya sträckningen inritad med blått, aktuellt förbudsområde rött streckat.

Om vi alla kan hjälpas åt med att upplysa om detta och stoppa de dumheter som några håller på med så får vi förhoppningsvis fortsatt förtroende av markägarna att ha kvar våra skoterleder.

VSSK riktar ett stort tack till ledansvarig, som tillsammans med markägare fixat den nya sträckningen !