Vårt ledsystem består av ca 30 mil skoterleder inom Vännäs kommun, med ett antal anslutningar mot angränsande skoterklubbars ledsystem.

Dagsaktuella ledändringar hittas enklast på klubbens facebooksida.

 

 

Ledunderhåll

Ledunderhållet sköts av de ledansvariga, ett antal frivilliga som ansvarar för varsin del av ledsystemet.

I underhållet ingår att bygga/underhålla broar, röja sly samt att trampa upp och sladda lederna.

Att ordna med skyltning av lederna ingår också i jobbet.

För detta har vi utrustning för både vinter och sommar bruk till hands. Samt såklart ett gäng sladdar i olika format.

Som ledansvarig har man även möjlighet att få viss ersättning för bränslekostnader.

Vill du ställa upp som ledansvarig för någon sträcka? På vissa sträckor kan man behöva vara fler som hjälps åt, kontakta någon i styrelsen eller nån av de ledansvariga så ser dom till att ni också kan vara en del i att sköta om våra leder.