Klubbens historia

Vännäs Snöskoterklubb bildades 1979, av ett gäng skoterentusiaster.  Man startade på en gång det omfattande arbetet med att bygga leder över hela kommunen, ett arbete som fortsatte i nästan 10 år, innan det var klubbat och klart i alla instanser. Allt detta skedde enbart med ideella insatser.  En karta togs också fram ungefär samtidigt.  Arbetet med lederna fortsätter egentligen hela tiden, med ändringar och förbättringar.

Klubben är med i SNOFED, en riksorganisation, som arbetar för snöskoterns existens – gentemot alla verk och myndigheter som vill bekämpa skoterkörningen.

Snofed har haft en jobbig period, då det under en längre period funnits tankegångar om att totalförbjuda snöskotern. Detta hade säkert också blivit resultatet, om inte skoterklubbarna varit så välorganiserade. Men vi drabbas ändå av nya regler och förordningar, t.ex. krav på körkort/förarbevis, och hastighetsgränsen på 70 km/tim.

Klubbens huvudsakliga inriktning är touring verksamhet, vilket innebär att vi anordnar utflykter och safaris.

På senare år har vi även börjat med kvällsutflykter. Vi samlas som oftast vid Shell-macken för gemensam färd till någon grillstuga för fika, grillning och lite allmänt ljugande.

Våra helgaktiviteter/utflykter annonseras på bensinmackarna eller på hemsidan.

Klubben har idag ca 260 medlemmar, och av dessa är ca 25st ledansvariga med uppgift att underhålla varsin del av ledsystemet. Totalt är det närmare 30 mil leder som Vännäs Snöskoterklubb preparerar, så det är en hel del jobb som helt ideellt utföres under en säsong.

Klubben anordnar även utbildningar i ”Obligatoriskt förarbevis för terrängskoter”, något som alla skoterförare bör ha. Fr.o.m. 2000-01-01 är det krav på att man skall ha körkort eller förarbevis för att få köra skoter. Idag är det relativit billigt och smidigt att ta förarbevis – Studieförbundet Vuxenskolan i Vännäs är vår samarbetspartner när det gäller kurser.