Info till skoterägare

Här får du lite information och tips, då det är en del nya bestämmelser och lagar som trätt i kraft.

För att få köra snöskoter, krävs att man har fyllt 16 år och har körkort utfärdat före 2000-01-01 eller förarbevis.

Ertappas man och inte uppfyller dessa krav, räknas det som olovlig körning och bestraffas med dagsböter, eller i värsta fall upp till 6 månaders fängelse.

 

Körning med snöskoter ingår inte i allemansrätten, utan regleras i Terrängkörningslagen. I grunden är det tillåtet att köra på snötäckt mark om det inte finns risk att skog eller mark skadas. Du får t.ex. inte köra i ungskog eller skogsplantering, om det finns risk för skador på skogen.

Det är också förbjudet att köra över jordbruksmark, om det inte är uppenbart att det kan ske utan risk för skada på marken. Du är själv skyldig att förvissa dig om att det inte föreligger någon skaderisk. Det är särskilt viktigt snöfattiga vintrar, med tanke på täckdiken och vattenledningar.

 

Det är inte tillåtet att köra på allmän väg, annat än vid passage över vägen, eller kortast lämpliga sträcka, om terrängen är oframkomlig. På skogsbilvägar och andra enskilda vägar, kan skoterkörning vara förbjuden – även om vägen är oplogad. Förbud skyltas med vägmärke eller på annat sätt.

Visa hänsyn. Håll dig på avstånd till bebyggelse, särskilt på kvällar och nätter. Lätta på gasen och lämna bred marginal när du passerar skidåkare och gångare. Du har alltid väjningsplikt mot gående och skidåkare – även i skoterspåret.

Skoterförare har alltid stopplikt vid korsning av väg. Inga passagerare får sitta på skoter eller kälke vid passage över väg eller järnväg.

Järnväg får dessutom korsas endast där det finns anordnade överfarter.

 

Hög fart och alkohol orsakar de flesta olyckorna. Högsta tillåtna hastighet för snöskoter är 70 km/tim sedan något år tillbaks. För skoterföraren gäller samma regler när det gäller alkohol, som för bilförare.

 

Som du ser finns det en hel del som du som skoterförare måste tänka på, MEN – Respektera de lagar och regler som gäller! Det kan innebära att vi slipper ytterligare skärpningar och plågor!

 

Du som inte har ”Förarbevis för snöskoter” – anmäl dig till Studieförbundet Vuxenskolan i Vännäs, tel. 0935/13240 – eller tag kontakt med någon av oss i styrelsen.

Kurser hålles fortlöpande under höst och vår. Det är ju speciellt viktigt för dig som inte har körkort – det är onödigt att riskera att drabbas av dryga böter och dessutom ett försenat lämplighetsintyg.

Du kan välja mellan en helgkurs, eller en traditionell studiecirkel med ca 5 träffar på kvällstid. Och kom ihåg – ett medlemskap i VSSK ger dig rabatt på deltagaravgiften.

 

Att vara medlem i sin lokala skoterklubb är en självklarhet och en oskriven lag för varje seriös skoteråkare.