Lite bilder från arbetsdagen 29 Augusti 2009, vi byggde sladdar och infotavlor, röjde sly, repade korvvagn mm mm

En intensiv men rolig dag och vi fick mycket gjort.